Δείτε πόσο φόρο θα πληρώσετε με τη νέα κλίμακα

Μικρές αλλαγές για τους μισθωτούς, ελαφρύνσεις για αυτοαπασχολούμενους με εισοδήματα μέχρι 30.000-40.000 ευρώ το χρόνο και επιβάρυνση για τα εισοδήματα από ακίνητα, φέρνει το νέο σύστημα φορολόγησης που προωθεί η κυβέρνηση.

 
Αυξήσεις φόρων θα υπάρξουν για όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα από ενοίκια, για όσους δηλώνουν μισθούς ή συντάξεις άνω των 60.000 ευρώ το χρόνο και για όσους εμφανίζουν στην Εφορία καθαρά κέρδη άνω των 42.000 ευρώ από την ατομική άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή ελευθέριων επαγγελμάτων.
Το εναλλακτικό αυτό σενάριο φορολόγησης προβλέπει τρεις ξεχωριστές φορολογικές κλίμακες, μία για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, μία για καθαρά κέρδη από ατομικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα και μία για τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήματα από ακίνητα. Βάσει του σεναρίου αυτού, το εισόδημα από κάθε μία εκ των τριών αυτών πηγών θα φορολογείται αυτοτελώς με την δική του κλίμακα, δηλαδή τα εισοδήματα από περισσότερες της μιας πηγές δεν θα αθροίζονται για να υπαχθούν σε φόρο με ενιαία κλίμακα.

 O Φόρος για μισθωτούς - συνταξιούχους

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΣΕ  ΣΕ 
    ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
1000 0 0 0 -
2000 0 0 0 -
3000 0 0 0 -
4000 0 0 0 -
5000 0 0 0 -
6000 0 0 0 -
7000 0 0 0 -
8000 0 0 0 -
9000 0 0 0 -
10000 100 100 0 0,00%
11000 320 320 0 0,00%
12000 540 540 0 0,00%
15000 1200 1200 0 0,00%
18000 1860 1860 0 0,00%
21000 2520 2520 0 0,00%
24000 3480 3480 0 0,00%
27000 4640 4640 0 0,00%
30000 5900 5900 0 0,00%
33000 7160 7160 0 0,00%
36000 8420 8420 0 0,00%
39000 9680 9680 0 0,00%
42000 10940 10940 0 0,00%
45000 12200 12200 0 0,00%
50000 14300 14300 0 0,00%
60000 18500 18500 0 0,00%
70000 22700 23500 800 3,52%
80000 26900 28500 1600 5,95%
90000 31100 33500 2400 7,72%
100000 35300 38500 3200 9,07%
500000 203300 238500 35200 17,31%
1000000 413300 488500 75200 18,20%

Ο φόρος για αυτοαπασχολούμενους - ελεύθερους επαγγελματίες

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΟ 
ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
1000 260 220 -40 -15,38%
2000 520 440 -80 -15,38%
3000 780 660 -120 -15,38%
4000 1040 880 -160 -15,38%
5000 1300 1100 -200 -15,38%
6000 1560 1320 -240 -15,38%
7000 1820 1540 -280 -15,38%
8000 2080 1760 -320 -15,38%
9000 2340 1980 -360 -15,38%
10000 2600 2200 -400 -15,38%
11000 2860 2420 -440 -15,38%
12000 3120 2640 -480 -15,38%
15000 3900 3300 -600 -15,38%
18000 4680 3960 -720 -15,38%
21000 5460 4620 -840 -15,38%
24000 6240 5280 -960 -15,38%
27000 7020 6140 -880 -12,54%
30000 7800 7100 -700 -8,97%
33000 8580 8060 -520 -6,06%
36000 9360 9020 -340 -3,63%
39000 10140 9980 -160 -1,58%
42000 10920 10940 20 0,18%
45000 11700 12200 500 4,27%
50000 13000 14300 1300 10,00%
60000 16300 18500 2200 13,50%
65000 17950 21000 3050 16,99%
70000 19600 23500 3900 19,90%
80000 22900 28500 5600 24,45%
90000 26200 33500 7300 27,86%
100000 29500 38500 9000 30,51%
500000 161500 238500 77000 47,68%
1000000 326500 488500 162000 49,62%

Ο φόρος για εισοδήματα από ενοίκια

ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΓΙΑ ΤΟ  ΓΙΑ ΤΟ  ΣΕ  ΣΕ 
ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΤΟΣ  ΕΤΟΣ  ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
  2015 2016 (*)    
1000 110 150 40 36,36%
2000 220 300 80 36,36%
3000 330 450 120 36,36%
4000 440 600 160 36,36%
5000 550 750 200 36,36%
6000 660 900 240 36,36%
7000 770 1050 280 36,36%
8000 880 1200 320 36,36%
9000 990 1350 360 36,36%
10000 1100 1500 400 36,36%
11000 1210 1650 440 36,36%
12000 1320 1800 480 36,36%
13000 1650 2150 500 30,30%
14000 1980 2500 520 26,26%
15000 2310 2850 540 23,38%
16000 2640 3200 560 21,21%
17000 2970 3550 580 19,53%
18000 3300 3900 600 18,18%
19000 3630 4250 620 17,08%
20000 3960 4600 640 16,16%
21000 4290 4950 660 15,38%
22000 4620 5300 680 14,72%
23000 4950 5650 700 14,14%
24000 5280 6000 720 13,64%
25000 5610 6350 740 13,19%
40000 10560 11600 1040 9,85%
55000 15510 17600 2090 13,48%
70000 20460 23600 3140 15,35%
85000 25410 29600 4190 16,49%
100000 30360 35600 5240 17,26%
(*) Πάνω από το επίπεδο του ετησίου εισοδήματος των 40.000 ευρώ   
έχει χρησιμοποιηθεί συντελεστής φόρου 40%.    


Σύμφωνα, ειδικότερα, με το εναλλακτικό αυτό σενάριο:
1) Η κλίμακα φορολογίας των μισθών και των συντάξεων παραμένει ίδια μέχρι το επίπεδο εισοδήματος των 60.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο αυτό θα ισχύει συντελεστής φόρου 50%. Έτσι, η κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων διαμορφώνεται ως εξής:
* Τα πρώτα 25.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος φορολογούνται με 22%.
* Τα επόμενα 17.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, που αντιστοιχούν στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 25.001 έως 42.000 ευρώ, φορολογούνται με 32%.
· * Τα επόμενα 18.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, που αντιστοιχούν στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 42.001 έως 60.000 ευρώ φορολογούνται με 42%.
· * Το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 60.000 ευρώ φορολογείται με 50%.
Ο φόρος που προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα εξακολουθεί να μειώνεται κατά 2.100 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα πάνω από 21.000 ευρώ και μέχρι 42.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου των 2.100 μειώνεται κατά το 10% του ποσού κατά το οποίο το ετήσιο εισόδημα υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ. Για παράδειγμα, σε ετήσιο εισόδημα 24.000 ευρώ αντιστοιχεί φόρος 22%, δηλαδή 5.280 ευρώ. Από το ποσό του φόρου εκπίπτει ποσό 1.800 ευρώ, δηλαδή 2.100 ευρώ μείον το 10% του ποσού των 3.000 ευρώ, κατά το οποίο το εισόδημα των 24.000 ευρώ υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ.
2) Η κλίμακα φορολογίας του καθαρού εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα θα είναι ίδια με αυτήν που ισχύει για τη φορολόγηση των μισθών και των συντάξεων, με τη διαφορά ότι δεν προβλέπει έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ.
3) Η κλίμακα φορολογίας των ενοικίων και των λοιπών εισοδημάτων από ακίνητα θα προβλέπει φόρο αυξημένο από το 11% στο 15% για ετήσια μισθώματα και λοιπά εισοδήματα από ακίνητα μέχρι 12.000 ευρώ, φόρο αυξημένο από το 33% στο 35% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 40.000 ευρώ και νέο συντελεστή μεταξύ 40% και 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.
4) Για τους αγρότες θα παραμείνει το καθεστώς αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήματος με έναν συντελεστή, για τον οποίο προβλέπεται σταδιακή αύξηση από το 13% στο 26% σε βάθος πολλών ετών.
Σύμφωνα με αναλυτικούς πίνακες που παρουσιάζει και σήμερα το Money-Money, οι επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή του εναλλακτικού αυτού σεναρίου στο ύψος των επιβαρύνσεων των διαφόρων κατηγοριών φορολογουμένων είναι οι εξής:
Μισθωτοί-συνταξιούχοι: Η νέα κλίμακα φορολόγησης δεν θα μεταβάλει τις ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα μέχρι 60.000 ευρώ προερχόμενα από μισθούς ή συντάξεις. Για όσους αποκτούν εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις άνω των 60.000 ευρώ, η προσθήκη συντελεστή αυξημένου από το 42% στο 50% πάνω από το όριο των 60.000 ευρώ θα προκαλέσει την αύξηση της ετήσια φορολογικής επιβάρυνσης, κατά ποσοστά από 0,4% λίγο πάνω από το επίπεδο των 60.000 ευρώ έως και 19% στα πάρα πολύ υψηλά επίπεδα εισοδήματος.
Ατομικές επιχειρήσεις - ελεύθεροι επαγγελματίες: Από τους φορολογούμενους που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες ή ελευθέρια επαγγέλματα και δηλώνουν εισοδήματα προερχόμενα από αυτές τις πηγές, κερδισμένοι με την εφαρμογή της νέας αυτοτελούς κλίμακας φορολόγησης θα είναι όλοι όσοι δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 42.000 ευρώ, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία! Για παράδειγμα, αυτοαπασχολούμενος με ετήσιο καθαρό εισόδημα 20.000 ευρώ θα πληρώνει φόρο 4.400 ευρώ με τη νέα κλίμακα, ενώ με την ισχύουσα σήμερα κλίμακα πληρώνει 5.200 ευρώ. Η ετήσια επιβάρυνσή του θα μειωθεί κατά 800 ευρώ. Ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο καθαρό εισόδημα 25.000 ευρώ θα πληρώνει φόρο 5.500 ευρώ με τη νέα κλίμακα, ενώ με την ισχύουσα πληρώνει 6.500 ευρώ. Δηλαδή θα καταβάλλει 1.000 ευρώ λιγότερα. Ατομική εμπορική επιχείρηση με ετήσια καθαρά κέρδη 30.000 ευρώ θα πληρώνει με τη νέα κλίμακα 7.100 ευρώ, ενώ με την ισχύουσα σήμερα πληρώνει 7.800 ευρώ. Η ετήσια επιβάρυνσή της θα μειωθεί δηλαδή κατά 700 ευρώ. Γενικά, μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 25.000 ευρώ ο ετήσιος φόρος μειώνεται κατά 15,38% με τη νέα κλίμακα, ενώ πάνω από το επίπεδο των 25.000 ευρώ και μέχρι τις 41.000 ευρώ το ποσοστό μείωσης περιορίζεται και μηδενίζεται λίγο κάτω από το όριο των 42.000 ευρώ.
Ουσιαστικά, όσοι ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες ή ελευθέρια επαγγέλματα και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, με τη νέα φορολογική κλίμακα, θα φορολογούνται με συντελεστή μειωμένο από το 26%, που προβλέπει η τωρινή κλίμακα, στο 22%. Για όσους δηλώνουν πάνω από 25.000 και μέχρι 41.000 ευρώ, στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 25.000 ευρώ θα ισχύει συντελεστής φόρου αυξημένος από το 26% στο 32%, όμως οι όποιες επιβαρύνσεις προκύπτουν στο κλιμάκιο αυτό θα υπεραντισταθμίζονται από τη μείωση του φόρου στο πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος, από το 0 έως τα 25.000 ευρώ.
Για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 42.000 ευρώ και πάνω, η νέα κλίμακα προκαλεί αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων που μεγαλώνουν σε ποσό και ποσοστό όσο υψηλότερο των 42.000 ευρώ είναι το ετήσιο εισόδημα. Για παράδειγμα, ο ετήσιος φόρος για όποιον δηλώνει 45.000 ευρώ αυξάνεται κατά 500 ευρώ ή κατά 4,27% με τη νέα κλίμακα, από τα 11.700 στα 12.200 ευρώ. Για έναν μεγαλοδικηγόρο ή μεγαλογιατρό που δηλώνει ετησίως 80.000 ευρώ, ο ετήσιος φόρος με τη νέα κλίμακα αυξάνεται κατά 5.600 ευρώ ή κατά 24,45%, από τα 22.900 στα 28.500 ευρώ.
Φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από ακίνητα: Για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα (ενοίκια κ.λπ.) μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο, η προτεινόμενη νέα κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης θα προκαλέσει αύξηση του φορολογικού βάρους κατά 36,36%, πολύ μικρότερη από αυτήν που προέκυπτε με το σενάριο της ενιαίας κλίμακας! Συγκεκριμένα, για τους φορολογούμενους αυτούς, η νέα κλίμακα προβλέπει συντελεστή φόρου αυξημένο από το 11% στο 15%. Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης ακινήτων με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ προερχόμενο αποκλειστικά από ενοίκια, θα πληρώσει φόρο 1.500 ευρώ με τη νέα κλίμακα, ενώ με την ισχύουσα πληρώνει 1.100 ευρώ.
Όσοι φορολογούμενοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία πάνω από 12.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ το χρόνο θα πληρώσουν επιπλέον φόρο από 480 έως και 1.040 ευρώ το χρόνο. Σε ποσοστά οι φόροι που θα πληρώσουν θα είναι αυξημένοι από 9,85% έως και 36%. Τέλος, οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ από ενοίκια θα πληρώνουν φόρους αυξημένους κατά ποσά άνω των 1.000 ευρώ το χρόνο. Π.χ. φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα από ενοίκια 55.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο 17.600 ευρώ με τη νέα κλίμακα, ενώ με την ισχύουσα κλίμακα πληρώνει 15.510 ευρώ. Δηλαδή θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο 2.090 ευρώ το χρόνο.

Δείτε πόσο φόρο θα πληρώσετε με τη νέα κλίμακα Δείτε πόσο φόρο θα πληρώσετε με τη νέα κλίμακα Reviewed by Spyros Mengoulis on 9:16:00 π.μ. Rating: 5
Σπύρος Μέγγουλης. Από το Blogger.